Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapie richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Een kind leert door te bewegen, te spelen, te praten, kijken en luisteren in interactie met anderen en hun omgeving. Hierbij gebruiken ze hun zintuigen, spieren en gewrichten en zo ontwikkelt zich de motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Omdat bij elke leeftijd vaardigheden horen, kan de kinderfysiotherapeut vaststellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.


Voor wie is kinderfysiotherapie geschi
kt?
Het kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut in verband met (dreigende) problemen in de ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut gaat het kind nu observeren en onderzoeken. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en eventueel anderen. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol. Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken. De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/ verzorgers zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind.


Verwijzing en v
ergoeding kinderfysiotherapie
Kinderen kunnen direct terecht bij de fysiotherapeut (DTF) of kunnen worden verwezen door een arts. Ouders/ verzorgers, CB-artsen, jeugdartsen en docenten hebben een belangrijke signalerende taak.

Voor kinderen tot 18 jaar zijn maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar in het basispakket verzekerd. Zijn er meer behandelingen nodig dan worden deze uit een eventuele aanvullende verzekering vergoed. Behandelingen uit de chronische lijst (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) worden volledig vergoed.

 

De Reus

Er is sinds 2012 een samenwerkingsverband opgericht tussen de regionale eerstelijns-praktijken kinderfysiotherapie in Noord Holland Noord. De kinderfysiotherapeuten van Fysiotherapie De Mare zijn vanaf de start bij dit samenwerkingsverband aangesloten.
Onder de naam “De Reus” hebben de kinderfysiotherapeuten zich georganiseerd. Binnen de Reus zijn alle specialisaties binnen de kinderfysiotherapie aanwezig. Naast een hoge kwaliteit van behandelen, staan ouder en kind centraal. Wij zijn goed bereikbaar en toegankelijk. Alle recente ontwikkelingen worden nauwgezet verwerkt in het behandelaanbod. De praktijken in deze samenwerking hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Behandeling is mogelijk in één van de praktijken, maar kan ook aan huis, in een instelling of op school. Dit is afhankelijk van de hulpvraag van het kind/ouders. Alle praktijken onderschrijven een gezamenlijke visie en kunnen indien gewenst direct overdragen of de hulp inroepen van collega’s uit dit samenwerkingsverband.

In onze praktijk is Karin Wuijster gespecialiseerd kinderfysiotherapeut. Ze staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). Sinds september 2018 wordt zij ondersteund door Annika Dekker.