Kwaliteit

Wij bij Fysiotherapie de Mare hechten veel waarde aan de professionele kwaliteit van de behandeling.

Zekerheid over kwaliteit

Alle werkzame therapeuten binnen Fysiotherapie De Mare staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Fysiotherapeuten die staan ingeschreven in dit register voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring en (bij)scholing en werken volgens de richtlijnen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Al sinds 1889 fungeert het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) als beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Om dit te bereiken zijn onder andere gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen en een wettelijke klachtenprocedure ontwikkeld. Er is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en bij- en nascholing binnen de fysiotherapie.

Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

Het kwaliteitsregister is door het KNGF in het leven geroepen om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren. Naast het algemene register zijn er registers voor de verschillende specialisaties. Elke vijf jaar wordt bekeken of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan voor herregistratie.

Onze praktijk is aangesloten bij:
• Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
• Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
• Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK)
• Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL)
• Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (VHVL)