De Fysiotherapeut

Specialist in beweging

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen die klachten of problemen hebben met houding of beweging. De klachten kunnen zijn ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, sporten, ten gevolge van ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Veel voorkomende klachten die door de fysiotherapeut worden behandeld, zijn klachten aan spieren en gewrichten, zoals te gespannen spieren, peesontstekingen en gewrichtsslijtage (artrose). Daarnaast begeleidt de fysiotherapeut mensen tijdens de revalidatie na operaties of bij sportblessures, bij vermoeidheid, ademhalingsproblemen, spanningsklachten, klachten van de longen (COPD) of het hart, suikerziekte (diabetes) en ziektes van het zenuwstelsel (zoals een beroerte, parkinson of multiple sclerose).

De fysiotherapeut maakt het weer mogelijk dat iedereen binnen zijn eigen vermogen zo optimaal mogelijk kan bewegen.

Geen enkele persoon is hetzelfde. Daarom wordt voor iedereen individueel bekeken welke behandelmethode het beste bij u past.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een 4-jarige HBO studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg.

De Wet BIG

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Als fysiotherapeuten staan we geregistreerd onder de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). De Wet BIG regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het . De wet heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen en te bewaken en beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door een zorgverlener.