Tarieven

Tarieven

De NZa stelt voor veel vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, waaronder ook fysiotherapeuten, tarieven vast. Fysiotherapeuten en zorgverzekeraars onderhandelen over de prijs van deze diensten.

Klik in de linker kolom om onze tarieven te bekijken voor Fysiotherapie, Medische fitness, Flexchair en Ruitertraining.

De Tarieven Fysiotherapie gelden voor patiënten die geen vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering (zorgverzekeringswet) en de aanvullende zorgverzekering.

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.

Medische fitness wordt als regel niet vergoedt door de verzekeraar onder de fysiotherapie. Enkele verzekeraars hebben in hun aanvullende polissen een vergoeding opgenomen voor medische fitness. U dient uw polis hierop goed te door te nemen, omdat er meestal bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn.

Indien de Flexchair wordt gebruikt tijdens de fysiotherapeutische behandeling dan geldt het tarief Fysiotherapie.

De kosten voor ruitertraining worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.