Looptherapie bij Etalagebenen

Looptherapie bij Etalagebenen

Looptherapie wordt voorgeschreven aan mensen met etalagebenen en is gericht op het opvoeren van
zowel de loopafstand als het looptempo. Als u etalagebenen heeft, voelt u tijdens het lopen een stekende, krampende pijn in het been. Als u even stilstaat, gaat de pijn weer weg. Deze pijn ontstaat doordat de slagaders naar of in uw benen zijn vernauwd. Daardoor kan er minder bloed, en dus minder zuurstof
bij de spieren in uw benen komen.

De medische term voor etalagebenen is ‘claudicatio intermittens’ of perifeer arterieel vaatlijden (PAV).
Het is een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. De slagaderverkalking kan leiden tot een vernauwing of verstopping van de bloedvaten. Hierdoor wordt de bloedaanvoer naar de benen afgeremd en de spieren krijgen minder zuurstof. Het zuurstoftekort in de benen zorgt bij lichamelijke inspanning, zoals lopen voor verzuring. Deze verzuring ervaart u als pijn, kramp of een zwaar gevoel in de benen. Na korte tijd rusten verdwijnt de pijn en kan men weer een stukje verder lopen.
Volgens de laatste schattingen heeft één op de vijf volwassenen boven de 50 jaar last van deze ouderdomsziekte. Als u etalagebenen heeft, is de kans groot dat de slagadervernauwing ook op andere plaatsen in het lichaam voorkomt.
Voor het stellen van de diagnose en het bepalen van de ernst van de aandoening is onderzoek door een
arts vereist. Na het stellen van de diagnose zijn er verschillende behandelmogelijkheden.
De eerste keus voor de behandeling van etalagebenen is looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Daarnaast krijgt u medicijnen.

Waarom is lopen zo belangrijk voor patiënten met claudicatio intermittens?
Bij lopen ontstaat zuurstoftekort in de beenspieren en treedt sneller verzuring op dan bijvoorbeeld bij zwemmen en fietsen. Door regelmatig intensief te lopen, ontstaat er een betere bloeddoorstroming en betere stofwisseling in de spieren. De zuurstof wordt efficiënter gebruikt en uw looppatroon verbeterd.
Dit leidt tot een toename van de loopafstand. Daarnaast heeft het een positief effect op de risicofactoren
van slagaderverkalking.

Uit onderzoek blijkt dat looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut betere resultaten oplevert dan niet begeleide programma’s. Door middel van looptherapie kan de functionele loopafstand vergroot worden. De fysiotherapeut kan u helpen een goed looppatroon aan te leren en uw uithoudingsvermogen te verbeteren. Voor het beste resultaat wordt geadviseerd niet direct te stoppen als u pijn voelt. Het is belangrijk te weten dat de pijn die u voelt de nodige veranderingen in de benen stimuleert en dus niet schadelijk is.

Wat kunt u zelf doen?
Naast de looptherapie kunt u door gezond te leven de gevolgen van de slagaderverkalking beperken. Het is zeer belangrijk dat u stopt met roken vanwege de slechte invloed op hart en vaten. Daarnaast is het belangrijk om gezond te eten, voldoende te bewegen en stress te vermijden. Dit vergt vaak een verandering van uw bestaande leefstijl en dat is niet makkelijk. Uw fysiotherapeut biedt ook hierbij begeleiding en kan u adviseren. We proberen altijd samen met u te kijken naar de beste aanpak.
Het belangrijkste is dat u gaat en blijft lopen!


Fysiotherapie De Mare is aangesloten bij Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) en geeft gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met claudicatio intermittens.
Piet Wagenaar is lid van de Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie.

In onderstaande film wordt duidelijk de verschillende onderdelen van het traject besproken.

 

Vergoeding
Sinds januari 2017 wordt de behandeling door een gespecialiseerde fysiotherapeut vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen onder het verplicht eigen risico van 385 euro.

Meer informatie
www.etalagebenen.nl
De Hart&Vaatgroep