Vergoeding Fysiotherapie

Vergoeding Fysiotherapie

Vergoeding

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Uitzonderingen hierop zijn:
– Behandeling voor jongeren tot 18 jaar
– Aandoeningen volgens de chronische lijst

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed (vanuit de basisverzekering). Mocht het nodig zijn dan hebben ze daarna recht op nog 9 extra behandelingen per indicatie per jaar.
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan en er is een verwijzing nodig van een (huis)arts of specialist.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Voor de behandeling van aandoeningen die op de chronische lijst staan, geldt in het algemeen dat deze worden vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Een verwijzing van een (huis)arts of specialist is in die gevallen wel noodzakelijk.
Alle andere fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U wordt geadviseerd om een goede aanvullende verzekering af te sluiten.
Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van het soort pakket waarvoor u hebt gekozen. De hoogte van de vergoeding voor fysiotherapie (beweegzorg) kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Bij twijfel adviseren wij u om uw verzekeraar te bellen om dit na te vragen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid of op www.zorgvergoeding.com.

Eigen risico
Het verplicht eigen risico bedraagt 385 euro per jaar. Dit eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder en heeft betrekking op de kosten in de basisverzekering.
Voor de fysiotherapie geldt dit dus alleen voor de behandelingen die binnen de chronische lijst vallen. Dit zijn bijvoorbeeld behandelingen na een operatie, maar ook behandeling in verband met etalagebenen (37 keer) en sinds 1 januari 2018 artrose van de heup en knie (12 keer). In de andere gevallen valt fysiotherapie onder de aanvullende verzekering en daarmee niet in de regeling van het eigen risico.

Rechtstreeks naar de Fysiotherapeut

U kunt zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut. Dat heeft als voordeel dat u direct bij de specialist aan uw herstel kunt gaan werken.
Als u rechtstreeks komt volgt er een screening om te kijken of  er een indicatie is voor fysiotherapie. Het kan zijn dat uw klacht toch eerst door een huisarts moet worden bekeken. We nemen dan contact op met uw huisarts of verwijzen u terug.

Als fysiotherapie zinvol lijkt, volgt een uitgebreide intake voor aanvullende gegevens, een lichamelijk onderzoek en wordt gekeken waardoor de klacht is ontstaan. Dan stellen we een behandelplan op en wordt een afspraak voor behandeling gemaakt.
U kunt natuurlijk ook door een arts of specialist verwezen worden, dan is er geen screening.
Voor de behandeling van aandoeningen die op de chronische lijst staan, is wel altijd een verwijzing van een (huis)arts of specialist noodzakelijk.