Manuele therapie

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Hierbij kunt u denken aan:
– Hoofd- en nekpijn
– Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
– Rugklachten, hoog in de rug met rib en borstpijn en lage rugklachten
– Bepaalde vormen van duizeligheid
– Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling. Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

In onze praktijk zijn Mariska Dol en Paul Lasschuijt gespecialiseerd manueel therapeut. Zij zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Daarnaast maken zij deel uit van het Netwerk Schouder van Beweegzorg Noordwest. Dit is een samenwerkingsverband van de Noordwest Ziekenhuisgroep met eerstelijns fysiotherapeuten voor de behandeling en begeleiding van mensen met schouderklachten. Klik hier voor meer informatie.