Longfysiotherapie

Mensen met longproblemen zoals astma en COPD (= chronische obstructieve longaandoeningen) hebben vaak last van kortademigheid. Hun activiteiten nemen af omdat het te zwaar wordt of omdat er “lucht tekort” is. De algemene conditie gaat achteruit en het wordt steeds moeilijker om dagelijkse activiteiten, hobby’s of sport uit te voeren.

De longrevalidatie is een trainingsprogramma onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Na een uitgebreide intake wordt een oefenprogramma opgesteld dat aangepast is aan datgene wat voor u mogelijk is. De trainingen vinden twee maal per week plaats in onze oefenzaal gedurende een periode van drie maanden. De training vindt plaats in groepsverband (maximaal 6 personen). Naast de conditietraining om het uithoudingsvermogen te verbeteren en spierversterkende oefeningen bestaat het programma uit het aanleren van de juiste ademhalingstechnieken, adembewustwording en ontspanningstechnieken.

Longrevalidatie is bestemd voor alle mensen met een chronische longaandoening, COPD (chronische bronchitis, emfyseem). Indien u als gevolg van die longaandoening bij het dagelijks functioneren veel beperkingen ondervindt en u wilt hierin verandering aanbrengen, dan is dit programma iets voor u.

Onze praktijk is onderdeel van het Netwerk Longen van Beweegzorg Noordwest. Dit is een samenwerkingsverband met de Noordwest Ziekenhuisgroep. In dit netwerk werken we samen met collega’s, is er vakinhoudelijk afstemming en is er regelmatig contact met andere professionals in de COPD zorg, zoals met longartsen, longverpleegkundigen en diëtisten. Ook binnen ons gezondheidscentrum hebben we een nauwe samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners. U kunt altijd overleggen met uw huisarts of longarts of u in aanmerking komt voor longrevalidatie. De vergoeding hangt af van de ernst van uw aandoening en uw aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.

In onze praktijk zijn Piet Wagenaar en Tessa Wedding gespecialiseerd in de behandeling van mensen met longproblemen. Zij hebben de post-HBO opleiding Fysiotherapeutische begeleiding van patiënten met COPD en Astma van de Hogeschool Leiden afgerond. Daarnaast hebben zij aanvullende scholing gevolgd om mensen te begeleiden bij het herstellen na Corona (Covid-19).
Piet Wagenaar is lid van de Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie.

Kijk op www.longfonds.nl voor meer informatie over longziekten en op longpunt voor regionale activiteiten.