Longfysiotherapie

Veel mensen met aandoeningen aan de longen zoals astma en COPD (= chronische obstructieve longaandoeningen) hebben last van kortademigheid. Hun activiteiten nemen af omdat het te zwaar wordt of omdat er “lucht tekort” is. De algemene conditie gaat achteruit en het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, hobby’s of sport wordt steeds moeilijker.

De longrevalidatie is een trainingsprogramma onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Na een uitgebreide intake wordt een oefenprogramma opgesteld dat aangepast is aan datgene wat voor u mogelijk is. De trainingen vinden twee maal per week plaats in onze oefenzaal gedurende een periode van drie maanden. De training vindt plaats in groepsverband (maximaal 6 personen). Naast de conditietraining om het uithoudingsvermogen te verbeteren en spierversterkende oefeningen bestaat het programma uit het aanleren van de juiste ademhalingstechnieken, adembewustwording en ontspanningtechnieken.

Longrevalidatie is bestemd voor mensen met een chronische longaandoening, COPD (chronische bronchitis, emfyseem). Indien u als gevolg van die longaandoening bij het dagelijks functioneren veel beperkingen ondervindt en u wilt hierin verandering aanbrengen, dan is dit programma iets voor u.

Binnen het gezondheidscentrum hebben we een nauwe samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners (COPD carrousel).
Onze praktijk is onderdeel van een netwerk van Fysiotherapie praktijken voor behandeling van patiënten met COPD van het Medisch Centrum Alkmaar. De longrevalidatie verloopt volgens een vast protocol dat in onderling overleg is opgesteld. Er is een goeie samenwerking en er vindt regelmatig overleg plaats met de longartsen en longafdeling van het ziekenhuis.
U kunt altijd overleggen met uw huisarts of longarts of u in aanmerking komt voor longrevalidatie.
De vergoeding hangt af van de ernst van uw aandoening en uw aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.

In onze praktijk zijn Piet Wagenaar en Laurens Oliveiro  gespecialiseerd in de behandeling van COPD patiënten. Zij hebben de post-HBO opleiding Fysiotherapeutische begeleiding van patiënten met COPD en Astma van de Hogeschool Leiden afgerond. Piet Wagenaar is lid van de Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie.

Meer informatie: www.longfonds.nl

longfonds