Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen die klachten of problemen hebben met houding of beweging. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden. De behandeling is erop gericht de klachten en de gevolgen daarvan te verminderen of te herstellen. De problemen zijn verschillend van aard en dermate complex, dat het noodzakelijk kan zijn vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken, behandelen en adviseren.

Voor elke aandoening een passende fysiotherapeut

Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren.
Naast de algemene fysiotherapie kunt u bij Fysiotherapie De Mare terecht voor de volgende erkende specialisaties:
• Manueeltherapeut
• Kinderfysiotherapeut
• Oncologie fysiotherapeut
• Oedeemfysiotherapeut
• Dry Needling

Daarnaast hebben de verschillende fysiotherapeuten ruime ervaring in de behandeling van patiënten met longproblemen, hart- en vaatziekten (o.a. etalagebenen), bekkenklachten, behandeling van patiënten met suikerziekte en behandeling van problemen gerelateerd aan het werk en uw arbeidssituatie.

Voor meer informatie kunt u kijken bij Specialisatie en Het Team.

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut

U kunt zonder verwijsbriefje van de (huis)arts naar de fysiotherapeut. Dat heeft voordelen. U kunt direct bij ons terecht zodat we meteen aan uw herstel kunnen gaan werken. Wij zijn opgeleid om te bepalen of u bij ons op de juiste plek bent. Bij twijfel zal uw fysiotherapeut met u overleggen en indien nodig verwijst hij u naar uw huisarts.