Oefentherapie in groepsverband

Oefentherapie in groepsverband

Het staat onomstotelijk vast dat regelmatig bewegen een positieve invloed heeft op de algemene conditie en gezondheid van mensen: jong en oud, met klachten of zonder klachten, acuut of chronisch. Regelmatig bewegen met een matige intensiteit kan al leiden tot een verbetering van uithoudingsvermogen, spierkracht, lichaamsgewicht, algeheel welbevinden en herwinning van zelfvertrouwen.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft aan dat gezondheidswinst wordt bereikt door minimaal 30 minuten per dag, 5 dagen in de week matig tot intensief te bewegen.

Bewegen is belangrijk. Veel mensen zijn zich bewust dat bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid. 70% van de Nederlanders wil wel bewegen maar weet niet hoe (bron: Nationale Gezondheidstest). Vaak is het bezwaar dat de tijd ontbreekt, dat er onvoldoende begeleiding is en dat de drempel om te bewegen hoog is.
door angst voor bewegen met een specifieke aandoening. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sport en bewegen een positief effect hebben op het leven met een chronische aandoening.

Tijdens de groepsbehandeling leren mensen wat ze kunnen met hun aandoening, klachten en/of beperkingen. Het individuele oefenprogramma wordt gemaakt aan de hand van een uitgebreide intake. Hierin worden de doelstellingen bepaald en wordt beoordeeld met welke beperkingen rekening gehouden moet worden. Vervolgens wordt gezamenlijk in een kleine groep getraind.

Groepstraining voor ouderen (65+)

Merkt u
– dat het lastiger wordt om uw evenwicht te hervinden als u over iets gestruikeld bent
– dat het boodschappen doen steeds moeilijke gaat
– dat u na de trap even moet bijkomen van de inspanning
– dat u een stuk minder ver kan lopen dan een aantal jaren geleden
– dat u vaker valt of angstig bent om te vallen.
– dat het u, bijvoorbeeld na een periode van ziekte, niet lukt om weer op krachten te komen

Dan is deze groepstraining specifiek voor ouderen iets voor u.
Onderzoek heeft aangetoond dat trainen op hogere leeftijd ook heel effectief is. Natuurlijk wordt de intensiteit aangepast aan uw mogelijkheden en is het vooral belangrijk wat u wilt bereiken.

Voor wie is het geschikt?
Voor iedereen van 65 jaar of ouder die beter wil bewegen, fitter en actiever wil worden en gemotiveerd is hieraan te werken.

Wat houdt de training in?
Er wordt 2x per week een uur getraind in een kleine groep, waarin er afwisseling is tussen evenwichtsoefeningen, conditie verbeteren en kracht opbouwen. De training duurt 12 weken. Voordat u kunt starten wordt er altijd eerst een individuele afspraak gemaakt voor een intakegesprek en een aantal testen. Tussentijds wordt er regelmatig gekeken wat uw vooruitgang is.

De groepstraining voor ouderen wordt gegeven door Carla Kuperus, fysiotherapeute, die sinds 1999 werkzaam is in het gezondheidscentrum en geschoold is in het trainen met ouderen.

Daarnaast hebben we op dit moment ook groepen specifiek voor mensen met longproblemen.

Neem contact op voor meer informatie