Piet Wagenaar

  • Algemeen fysiotherapeut
  • Longfysiotherapeut en Chronisch ZorgNet therapeut
  • Maatschapslid

Sinds 1987 ben ik werkzaam als fysiotherapeut. In de loop van de tijd heb ik aanvullende opleidingen gedaan bij de Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde (NAOG), het Mulligan concept en Longrevalidatie (Hogeschool Leiden). Binnen de praktijk begeleid ik o.a. patiënten met longaandoeningen en geef looptraining voor patiënten met etalagebenen.

CKR registratie:
Algemeen fysiotherapeut

BIG-registratie: 39035431104

Netwerken:
Longnetwerk Noordwest (BNW)
HONK Caresharing
Netwerk Orthopedie
Chornisch ZorgNet

Gespecialiseerd in:
Longrevalidatie (COPD)
Revalidatie na Corona
Looptherapie bij etalagebenen

De volgende opleidingen en cursussen heb ik gevolgd:
• Cyriax (NAOG)
• Longrevalidatie bij astma en COPD (Hogeschool Leiden)
• Masterclass adem spiertraining (NPI)
• Inspanningsfysiologie (NPI, Het Gezonde Net)
• Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (ClaudicatioNet)
• Verdiepingscursus PAV (ClaudicatioNet)
• Revalidatie Coronapatiënten eerste lijn (Chronisch ZorgNet)
• Hartfalen voor eerstelijns fysiotherapeuten (NPI)
• Motivational interviewing (Stijn van Merendonck, Claudicationet)
• Masterclass Niet lineaire inspanningstraining bij patiënten met ernstige COPD (NPI)
• praktijkdagen COPD (Radboudumc Dekkerswald/ NPI, Hogeschool Leiden)
• Revalidatie na plaatsing totale heupprothese en/of totale knieprothese (Progress Educations)
• Mulligan concept
• Bedrijfshulpverlening (Interflame brandbeveiliging en opleidingen)
• Reanimatie/ AED (Mark Schelvis Reanimatie Training)
• Klinimetrie – meten in de praktijk (Hogeschool Leiden)